O Kancelarii

O Kancelarii

 

Adwokat Małgorzata Ochej jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W latach 2012-2014 odbywała aplikację adwokacką, natomiast od 2015 r. wykonuje zawód adwokata w ramach kancelarii indywidualnej.

Jest absolwentką stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2010 r.).

Kancelaria prowadzi obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w szczególności na terenie województwa dolnośląskiego, w tym m. Wrocławia, m. Legnicy oraz powiatów: wrocławskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego.

Działalność kancelarii prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).