Prawo pracy

Prawo pracy

Udzielam porad prawnych i prowadzę sprawy z zakresu prawa pracy na etapie sądowym i przedsądowym (jako pełnomocnik pracownika lub pracodawcy).

W szczególności reprezentuję interesy Klienta w sprawach:

  • o zapłatę wynagrodzenia;
  • o ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • związanych z rozwiązaniem stosunku pracy;
  • dotyczących uprawnień pracownic w ciąży