Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

W zakresie działalności Kancelarii prowadzona jest obsługa przedsiębiorców – osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Działalność Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • sprawy o zapłatę, w tym o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym bądź nakazowym;
  • reprezentowanie interesów Klienta przed sądami i innymi organami;
  • udzielanie pomocy prawnej związanej z zakładaniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, jak również z zakładaniem spółek prawa handlowego